DWG Home

Knižnica DWG blokov - blok 23953


DWG blok 23953:

microonde_Whirlpool_3D_e_2D_CAD.dwg

DOWNLOAD: Whirlpool microwave oven
- DWG/DWG2013 - Whirlpool microwave oven 3d and 2D [kitchen, microwave, oven] - 20.04.2024

V knižnici blokov na CADforum.sk nájdete tisíce ďalších blokov pre AutoCAD, LT, Inventor a Revit vo formátoch DWG, DWF, IPT a RFA.

DWG je súborový formát programu AutoCAD a obchodná známka firmy Autodesk. Knižnica DWG blokov ponúka tisícky 3D modelov, 2D symbolov a značiek pre rôzne odbory projektovania:

CAD bloky môžete tiež uploadovať a rozšíriť tak ich ponuku.

Viď CADforum.sk Go

Web služba firmy Arkance Systems SK s.r.o., Autodesk Platinum Partner
Arkance Systems