DWG Home

Knižnica DWG blokov - blok 23951


DWG blok 23951:

carrello_foppa_ped_3D_CAD.dwg

DOWNLOAD: Food trolley
- DWG/DWG2018 - Food trolley "Foppa Pedretti" brand, 3D and 2D [food trolley, furnishing] - 20.04.2024

V knižnici blokov na CADforum.sk nájdete tisíce ďalších blokov pre AutoCAD, LT, Inventor a Revit vo formátoch DWG, DWF, IPT a RFA.

DWG je súborový formát programu AutoCAD a obchodná známka firmy Autodesk. Knižnica DWG blokov ponúka tisícky 3D modelov, 2D symbolov a značiek pre rôzne odbory projektovania:

CAD bloky môžete tiež uploadovať a rozšíriť tak ich ponuku.

Viď CADforum.sk Go

Web služba firmy Arkance Systems SK s.r.o., Autodesk Platinum Partner
Arkance Systems